baner

 

PILNE KOMUNIKATY


 

DOKUMENTY SZKÓŁ KSW

STATUT
Publicznego Gimnazjum
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz
w Poznaniu
(PDF)


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU -
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Publicznego Gimnazjum
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz
w Poznaniu
(PDF)


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU -
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
Publicznego Gimnazjum
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz
w Poznaniu
(PDF)


STATUT
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz
w Poznaniu
(PDF)


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU -
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz
w Poznaniu
(PDF)


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU -
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz
w Poznaniu
(PDF)


STATUT
Niepublicznego Przedszkola
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz
w Poznaniu
(PDF)


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
Niepublicznego Przedszkola
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ
W POZNANIU
(PDF)


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ
W POZNANIU
(PDF)


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
publicznego gimnazjum
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ
W POZNANIU
(PDF)


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
Niepublicznego Przedszkola
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ
W POZNANIU
(PDF)


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ
W POZNANIU
(PDF)


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
Publicznego Gimnazjum
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ
W POZNANIU
(PDF)