baner

 

PILNE KOMUNIKATY


 

RADA RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEWODNICZĄCY 

Marcin Ratajczyk

dmjarat@gmail.com

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 

Agnieszka Ziółkowska

agnieszkaziolkowska04@wp.pl

SEKRETARZ 

Izabela Zając

izabelazajac@interia.pl

SKARBNIK 

Agata Stoińska

agastoinska@o2.pl

RADA RODZICÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

PRZEWODNICZĄCY 

Robert Fedorowicz

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 

Mirela Konieczna

 

SEKRETARZ 

Hanna Kałek

 

SKARBNIK 

Agnieszka Krupecka

 

RADA RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

PRZEWODNICZĄCY 

Daria Kozłowska-Szajek

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 

 

 

SEKRETARZ 

Ewelina Muchelewicz

 

SKARBNIK 

Joanna Matecka