Uczniów którzy przygotowywali pisemne i fotograficzne relacje z przygotowań i przedstawień proszę o nadsyłanie materiałów (nawet podczas Świąt:) na adres:
andrzej.swiecichowski@o2.pl

Andrzej Święcichowski

„Szukałem was a teraz wy przyszliście do mnie” (Jan Paweł II)

Refleksje szkolnego katechety na Boże Narodzenie

Julia Maria Jezierska

Sprawozdanie ze Szkolnych Obchodów
Świąt Bożego Narodzenia 2014

Materiały filmowe zarejestrowane przez uczniów podczas prób i publicznych prezentacji